Tarikh Pembayaran Yuran Bulanan

Tarikh Pembayaran Yuran Bulanan
OBJEKTIF KHUSUS
  

1.       Menyemai dan memupuk semangat mihibah, kejiranan dan perpaduan dikalangan kanak-kanak.

2.       Menggalakkan kanak-kanak mengamalkan nilai-nilai murni, kerohanian dan moral yang positif.

3.       Menghormati dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

4.       Mengeratkan hubungan serta memupuk perpaduan dikalangan ibu bapa dan masyarakat.

5.       Mengamalkan nilai agama/moral dalam kehidupan harian.

6.       Memperkembangkan konsep kendiri ke arah pembentukan peribadi dan perwatakan yang positif.

7.       Memperkembangkan keupayaan fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang betul.

8.       Mewujudkan perasan ingin tahu melalui pelbagai deria ke arah pembentukan kognitif, penaakulan dan penyelesaian masalah serta meneroka ilmu pengetahuan.

9.       Memperkembangkan daya kretif dan estetika.

0 Ulasan:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Badge

Arkib Blog

Tentang Tabika Perpaduan

Jabatan Perpaduan dan Integrasi nasional ( Seberang Perai tengah, Pulau Pinang )
---------------------------------
01. Info Tabika Perpaduan
---------------------------------

Tabika Perpaduan ( Taman Bimbingan Kanak-kanak ) mula diperkenalkan pada tahun 1976 di bawah Rancangan Perhubungan Masyarakat iaitu sebanyak 25 buah kelas ditubuhkan sebagai projek rintis. Ia diwujudkan di bandar dan pinggir bandar khususnya kawasan yang mempunyai Rukun Tetangga. Tabika Perpaduan dilaksanakan bagi menyediakan pendidikan awal kanak-kanak berumur 4 – 6 tahun bagi membolehkan mereka menghayati nilai-nilai perpaduan, hidup bermasyarakat serta persediaan ke alam persekolahan kelak.

Bacaan Terbaru