Breaking News

Objektif Khusus Penubuhan Tabika Perpaduan

OBJEKTIF KHUSUS
  

1.       Menyemai dan memupuk semangat mihibah, kejiranan dan perpaduan dikalangan kanak-kanak.

2.       Menggalakkan kanak-kanak mengamalkan nilai-nilai murni, kerohanian dan moral yang positif.

3.       Menghormati dan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

4.       Mengeratkan hubungan serta memupuk perpaduan dikalangan ibu bapa dan masyarakat.

5.       Mengamalkan nilai agama/moral dalam kehidupan harian.

6.       Memperkembangkan konsep kendiri ke arah pembentukan peribadi dan perwatakan yang positif.

7.       Memperkembangkan keupayaan fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang betul.

8.       Mewujudkan perasan ingin tahu melalui pelbagai deria ke arah pembentukan kognitif, penaakulan dan penyelesaian masalah serta meneroka ilmu pengetahuan.

9.       Memperkembangkan daya kretif dan estetika.