Breaking News

Kokurikulum Tabika Perpaduan

KURIKULUM


Tabika Perpaduan menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berkuat kuasa pada 1 Januari 2003. Terdapat 6 komponen kurikulum prasekolah iaitu :

1.       Bahasa dan Komunikasi;

2.       Perkembangan Kognitif;

3.       Kerohanian dan Moral;

4.       Perkembangan Sosioemosi;

5.       Perkembangan Fizikal; dan

6.       Kreativiti dan Estitika.